Kalendarz

XI Turniej Łuczniczy z okazji Dnia Niepodległości


z dnia: 11 Lis 2019, 10:15
do: 11 Lis 2019, 14:15
 
Koszalińska Kompania Rycerska organizuje po raz 11 turniej z okazji Dnia Niepodległości. Równocześnie KKRka nr 166.
Po zmaganiach w Szczecinku, Turowie, Bobolicach organizujemy go w Koszalinie

Szczegóły wkrótce.

Komandor KKR Ziemi Szczecineckiej po raz kolejny przywiezie główne trofea, o które walczyć będą zawodnicy:
Pierścienie księżnej Elżbiety i księżnej Zofii

Regulamin:

XI Turniej Łuczniczy Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej z okazji Dnia Niepodległości
W myśl zasady, że Wolnością należy się cieszyć, po raz dziesiąty pragniemy uczcić ten szczególny dzień dla Polski i dla każdego z nas, odrobiną zabawy i rywalizacji sportowej. Turnieje z okazji Dnia Niepodległości organizowane są przez Komandora Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej Ziemi Szczecineckiej Cezarego Sierzputowskiego . Odbywały się do tej pory w Szczecinku, Turowie i Bobolicach.

Miejsce:
Strzelnica w Parku Robin Hooda w Koszalinie przy ulicy Racławickiej.

Czas:
11.11.2019 (poniedziałek) - od godziny 11.11 do 15.11

Kto może strzelać ?:
Mieszkańcy Koszalina oraz ziemie przyległe czyli reszta świata. Osoby niepełnoletnie prosimy o przyjście z rodzicem lub przyniesienie stosownej zgody.

Turniej podzielony będzie na dwie części, które odbywać się będą jedna po drugiej.
Turniej otwarty od godz. 11.11 do ok.13.11 - do którego stanąć mogą wszyscy zawodnicy bez stroju historycznego. Dopuszczone będą wszystkie rodzaje łuków, które zostaną podzielone na kategorie:
- historyczne
- tradycyjne
- myśliwskie
- bloczkowe
Turniej historyczny od godz. 13.11 do ok. 15.11 , do którego stanąć mogą zawodnicy w odpowiednim stroju łuczniczym, wyłącznie z łukami historycznymi i tradycyjnymi
Uczestników obowiązuje strój i sprzęt łuczniczy dostosowane do odtwarzanego przez zawodnika okresu historycznego.
Walka o główne trofea : dwa pierścienie księżnej Elżbiety i księżnej Zofii rozgrywany będzie w części historycznej.
Aby przystąpić do turnieju, uczestnik musi zarejestrować swoje nazwisko lub ksywkę ( np. RODO) na liście startowej i zaprezentować się sędziemu głównemu w pełnym stroju wraz z własnym sprzętem łuczniczym. Zapisy trwają do momentu zakończenia pierwszej konkurencji.

Szczegółowe zasady:
- każdy łucznik winien posiadać swój łuk i co najmniej 6 strzał ;
- strzały używane w konkurencjach turniejowych przez poszczególnych zawodników powinny się odróżniać indywidualnym oznaczeniem (kolorem lotek, podpisami lub kolorowymi opaskami na brzechwie, względnie barwami owijek lub innymi trwałymi znakami);
- w każdej kategorii dopuszczalne są jedynie groty tarczowe. Zakazuje się używania grotów myśliwskich lub kutych.
- strzelanie odbywać się do tarcz centrycznych oraz figur zwierząt 3D ( bezkrwawe polowanie) Przewidywane są również inne cele niespodzianki.
- niejasności (np. trafienie w linię) rozstrzygane są na korzyść zawodnika.
- wszystkie zasady zostaną jasno przedstawione przed rozpoczęciem każdej konkurencji;
- nad przebiegiem turnieju czuwać będzie sędzia główny oraz sędziowie pomocniczy: decyzje w związku z przebiegiem turnieju podejmuje sędzia główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodlegające dyskusji;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie głównie ze względu na pogodę (chociaż postaramy się takowych uniknąć!);

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU :
Za łuk tradycyjny uważany jest łuk prosty lub refleksyjny wykonany z dowolnych materiałów nawiązujący swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi być ich wierną kopią. Łuk tego typu wyróżnia brak profilowanego majdanu jak i wycięcia – tzw „okienka”. Dopuszcza się lekkie „wcięcie” w majdanie, nie może ono jednak być na tyle głębokie, by strzała znajdowała się w osi łuku ponadto głębokość „wcięcia” nie może przekraczać 1/4 całkowitej szerokości majdanu mierzonej na wysokości dolnej krawędzi „wcięcia”. Do łuków tej kategorii stosujemy strzały drewniane z lotkami z piór, nasadki dowolne. W wypadku użycia strzał karbonowych lub aluminiowych zawodnik klasyfikowany będzie w kategorii łuków tradycyjnych - myśliwskich

Za łuk tradycyjny – myśliwski uważany jest każdy łuk polowy lub sportowy, prosty lub refleksyjny, jednoczęściowy lub składany bez celownika (lub jakiejkolwiek jego formy), stabilizatorów klikerów, z profilowanym majdanem, z oknem na strzałę o dowolnej szerokości i kształcie. Dopuszczalne są wplecione w cięciwę tłumiki drgań. Do łuków tej kategorii stosujemy strzały wykonane z dowolnych materiałów.

Za łuk historyczny uważany jest każdy łuk prosty i refleksyjny wykonany w całości z materiałów naturalnych nawiązujący swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi być ich wierną kopią. Do łuków tej kategorii stosujemy strzały drewniane z lotkami z piór, osady wypiłowane w promieniu lub wykonane z materiałów naturalnych. Niedopuszczalne są plastikowe nasadki. W wypadku użycia strzał karbonowych lub aluminiowych zawodnik klasyfikowany będzie w kategorii łuków tradycyjnych – myśliwskich a w wypadku użycia strzał drewnianych z plastikowymi nasadkami w kategorii łuków tradycyjnych.
Zapożyczone z regulaminu Bydgoskich Łuczników Tradycyjnych z niskim ukłonem dla ich pracy.


Marszałek Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej
Leszek Jęczkowski „Haris”

Zapraszamy !

Zaproszeni: Wszyscy

Wydarzenie dodał: FAZIK