Kalendarz

XIII Turniej Łuczniczy Dzień Niepodległości


z dnia: 11 Lis 2021, 10:00
do: 11 Lis 2021, 14:00
 
Przy okazji Listopadowa KKRka nr 190.

Regulamin Turnieju:
XIII Turniej Łuczniczy Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej z okazji
Dnia Niepodległości 2021 r.

W myśl zasady, że Wolnością należy się cieszyć, po raz 13 pragniemy uczcić ten szczególny dzień dla Polski i dla każdego z nas, odrobiną zabawy i rywalizacji sportowej. Turnieje z okazji Dnia Niepodległości organizowane są przez Komandora Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej Ziemi Szczecineckiej Cezarego Sierzputowskiego . Odbywały się do tej pory w Szczecinku, Turowie , Bobolicach i Koszalinie.

Miejsce:
Strzelnica w Parku Robin Hooda w Koszalinie przy ulicy Racławickiej.
Czas:
11.11.2021 (poniedziałek) - od godziny 11.11 do 16.00
Kto może strzelać ?:
Mieszkańcy Koszalina oraz ziemie przyległe czyli reszta świata. Osoby niepełnoletnie prosimy o przyjście z rodzicem lub przyniesienie stosownej zgody.
Zasady co do stroju historycznego:
Nie ma obowiązku posiadania stroju historycznego. Główne nagrody, ufundowane przez Komandora KKR zostaną wręczone osobom, które będą w strojach historycznych, datowanych od prehistorii do XVII w. W tym wypadku łuki oraz strzały powinny spełniać kryteria łuków historycznych lub tradycyjnych. Ze względów na pogodę sędzia będzie patrzał łaskawym okiem na odstępstwa, zwłaszcza dla strzelających Dam)
Uczestnicy „niehistoryczni” będą walczyć o Róg Obfitości Nagród i Upominków Różnorakich. Myślę, że będziecie zadowoleni :-D

Wymogi sprzętowe:
Jest to turniej łucznictwa tradycyjnego, dopuszczone będą do udziału wszystkie łuki : historyczne, tradycyjne, myśliwskie lub sportowe, proste lub refleksyjne, jednoczęściowe lub składane, z profilowanym majdanem, z oknem na strzałę o dowolnej szerokości i kształcie. Dopuszczalne są wplecione w cięciwę tłumiki drgań.
UWAGA: tylko łuki bez celownika (lub jakiejkolwiek jego formy), bez stabilizatorów oraz klikerów. Łuki bloczkowe również nie wchodzą.
Strzały dowolne, dostosowane do łuku, groty metalowe toczone.


Do klasyfikacji do głównych nagród klasyfikowane będą jedynie:
1. Łuk tradycyjny - łuk prosty lub refleksyjny wykonany z dowolnych materiałów nawiązujący swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi być ich wierną kopią. Łuk tego typu wyróżnia brak profilowanego majdanu jak i wycięcia – tzw „okienka”. Dopuszcza się lekkie „wcięcie” w majdanie, nie może ono jednak być na tyle głębokie, by strzała leżała na półeczce. Do łuków tej kategorii stosujemy strzały drewniane z lotkami z piór, osady drewniane .
2. Łuk historyczny - łuk prosty i refleksyjny wykonany w całości z materiałów naturalnych nawiązujący swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi być ich wierną kopią. Do łuków tej kategorii stosujemy strzały drewniane z lotkami z piór, osady wypiłowane w promieniu lub wykonane z materiałów naturalnych.

Przebieg turnieju:

W trakcie XIII Turnieju z Okazji Święta Niepodległości prowadzona będzie zbiórka charytatywna na Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci Filia w Koszalinie.
Aby przystąpić do turnieju, uczestnik musi zarejestrować swoje nazwisko lub ksywkę ( np. RODO) na liście startowej i zaprezentować się sędziemu głównemu z własnym sprzętem łuczniczym oraz dokonać wrzutu do puszki dla Hospicjum– hojność mile widziana :-D. Zapisy trwają do momentu zakończenia pierwszej konkurencji. Akcja charytatywna trwa do końca

Szczegółowe zasady:

- Bezpieczeństwo:
Prosimy o niegubienie strzał, jak i obserwację kierunku ich lotu oraz stosowanie się do wszystkich zasad bezpieczeństwa opisanych w regulaminie obiektu jak i wszelakich zaleceń prowadzącego, bo będę krzyczał ...
- każdy łucznik winien posiadać swój łuk (lub łuki) i co najmniej 6 strzał ( wskazane mieć więcej strzał ze względu na możliwe konkurencje czasowe bez limitu strzał oraz potencjalne uszkodzenia) ;
- strzały używane w konkurencjach turniejowych przez poszczególnych zawodników powinny się odróżniać indywidualnym oznaczeniem (kolorem lotek, podpisami lub kolorowymi opaskami na brzechwie, względnie barwami owijek lub innymi trwałymi znakami);
- strzelanie odbywać się będzie do tarcz centrycznych, tarcz specjalnych, oraz figur zwierząt 3D i innych celów podyktowanych fantazją sędziego,
- niejasności (np. trafienie w linię) rozstrzygane jest na korzyść zawodnika,
- wszystkie zasady zostaną jasno przedstawione przed rozpoczęciem każdej konkurencji;
- nad przebiegiem turnieju czuwać będzie sędzia główny oraz sędziowie pomocniczy: decyzje w związku z przebiegiem turnieju podejmuje sędzia główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodlegające dyskusji;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie głównie ze względu na pogodę (chociaż postaramy się takowych uniknąć!);

Koszalińska Kompania Rycerska
Leszek Jęczkowski „Haris”

Zaproszeni: Wszyscy

 
Wydarzenie dodał: FAZIK