Kalendarz

XV Turniej Łuczniczy - Dzień Niepodległości


z dnia: 11 Lis 2022, 11:15
do: 11 Lis 2022, 16:00
 
Regulamin Turnieju:
XV Turniej Łuczniczy Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej z okazji Dnia Niepodległości 2022 r.

W myśl zasady, że Wolnością należy się cieszyć, po raz 15 pragniemy uczcić ten szczególny dzień dla Polski i dla każdego z nas, odrobiną zabawy i rywalizacji sportowej. Turnieje z okazji Dnia Niepodległości organizowane są przez Komandora Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej Ziemi Szczecineckiej Cezarego Sierzputowskiego. Odbywały się do tej pory w Szczecinku, Turowie, Bobolicach i Koszalinie.

Miejsce:
Strzelnica w Parku Robin Hooda w Koszalinie przy ulicy Racławickiej.
Czas:
11.11.2021 (piątek) - od godziny 11.11 do 16.00
Kto może strzelać ?:
Mieszkańcy Koszalina oraz ziemie przyległe czyli cała reszta świata swój własny łuk i strzały posiadająca. Osoby niepełnoletnie prosimy o przyjście z rodzicem lub przyniesienie stosownej zgody.
Zasady co do stroju historycznego:
Główne nagrody, ufundowane przez Komandora KKR zostaną wręczone osobom, które będą uczestniczyły w turnieju w strojach historycznych, datowanych od prehistorii do XVII w. W tym wypadku łuki oraz strzały winne spełniać kryteria łuków historycznych lub tradycyjnych. Ze względów na pogodę sędzia będzie patrzał łaskawym okiem na odstępstwa (np obuwie), zwłaszcza dla strzelających Dam)
Uczestnicy „niehistoryczni” będą walczyć o Róg Obfitości Nagród i Upominków Różnorakich (jeśli będzie ;) ) jak również uczestniczyć w KKRce 202 w której klasyfikacji znajdą się zarówno odtwórcy jak i "cywile". Zasady KKRki dostępne tu: calendar.php?view=event&calEid=2286 i tu: https://www.facebook.com/events/1509885309471893

Klasyfikowane do głównych nagród będą jedynie osoby przebrane w stosowny strój historyczny oraz posiadające:
1. Łuk tradycyjny - łuk prosty lub refleksyjny wykonany z dowolnych materiałów nawiązujący swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi być ich wierną kopią. Łuk tego typu wyróżnia brak profilowanego majdanu jak i wycięcia – tzw „okienka”. Dopuszcza się lekkie „wcięcie” w majdanie, nie może ono jednak być na tyle głębokie, by strzała leżała na półeczce. Do łuków tej kategorii stosujemy strzały drewniane z lotkami z piór, osady drewniane.
2. Łuk historyczny - łuk prosty i refleksyjny wykonany w całości z materiałów naturalnych nawiązujący swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi być ich wierną kopią. Do łuków tej kategorii stosujemy strzały drewniane z lotkami z piór, osady wypiłowane w promieniu lub wykonane z materiałów naturalnych.

Osoby posiadające łuki inne chcące strzelać turniejowo, ale nie w oprawie historycznej, również serdecznie zapraszamy na KKRkę 202! Strzelać będą te same konkurencje co odtwórcy jeno nagród wygrać nie będą mogli. W klasyfikacji KKRki znajdą się wszyscy startujący. Zasady dostępne tu: calendar.php?view=event&calEid=2286 i tu: https://www.facebook.com/events/1509885309471893

Przebieg turnieju:

W trakcie XV Turnieju z Okazji Święta Niepodległości prowadzona będzie zbiórka charytatywna na Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci Filia w Koszalinie.
Aby przystąpić do turnieju, uczestnik musi zarejestrować swoje nazwisko lub ksywkę ( np. RODO) na liście startowej i zaprezentować się sędziemu głównemu z własnym sprzętem łuczniczym oraz dokonać wrzutu do puszki dla Hospicjum– hojność mile widziana :-D. Zapisy trwają do momentu zakończenia pierwszej konkurencji. Akcja charytatywna trwa do końca turnieju.

Szczegółowe zasady:

- Bezpieczeństwo:
Prosimy o niegubienie strzał, jak i obserwację kierunku ich lotu oraz stosowanie się do wszystkich zasad bezpieczeństwa opisanych w regulaminie obiektu jak i wszelakich zaleceń prowadzącego, bo będę krzyczał ...
- każdy łucznik winien posiadać swój łuk (lub łuki) i co najmniej 6 strzał ( wskazane mieć więcej strzał ze względu na możliwe konkurencje czasowe bez limitu strzał oraz potencjalne uszkodzenia) ;
- strzały używane w konkurencjach turniejowych przez poszczególnych zawodników powinny się odróżniać indywidualnym oznaczeniem (kolorem lotek, podpisami lub kolorowymi opaskami na brzechwie, względnie barwami owijek lub innymi trwałymi znakami);
- strzelanie odbywać się będzie do tarcz centrycznych, tarcz specjalnych, oraz figur zwierząt 3D i innych celów podyktowanych fantazją sędziego,
- niejasności (np. trafienie w linię) rozstrzygane jest na korzyść zawodnika,
- wszystkie zasady zostaną jasno przedstawione przed rozpoczęciem każdej konkurencji;
- nad przebiegiem turnieju czuwać będzie sędzia główny oraz sędziowie pomocniczy: decyzje w związku z przebiegiem turnieju podejmuje sędzia główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodlegające dyskusji;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie głównie ze względu na pogodę (chociaż postaramy się takowych uniknąć!);

Koszalińska Kompania Rycerska
Leszek Jęczkowski „Haris”

Zaproszeni: Wszyscy

 
Wydarzenie dodał: FAZIK