Koszalińska Kompania Rycerska - witamy wśród rycerzy
Szczerbiec
Ariadna

bnita "Ariadna" NowickaSiostra

Jan

ban Kuciński


Brat

Kaja

kaja "Zet" KrzysiekNowicjusz

Maja

maja JęczkowskaNowicjusz

Strona:
Rycerze w Koszalinie
Pieczęć KKR